Roald Pettersen Vannbehandling

Rent vann for et sunnere liv

Vi leverer renseanlegg som gir deg godt og sikkert drikkevann

Få ditt vann
analysert

Her er en liste over laboratorier i vårt område

Livets kilde - så rent som vi tror?

Smittestoffer i drikkevannet er årsak til 100 000 - 300 000 sykedager i året.

Alltid rent drikkevann